Ценоразпис

 

 

Прегледи (Консултации) – диагностични:

Преглед в работно време    25 лв.

Преглед в извънработно време   57 лв.

Контролен преглед   16 лв.

 

Прегледи (Консултации) – специализирани:

Офталмологичен, ортопедичен, отоскопски и др. 38 лв.

Второ мнение   35 лв.

Домашно посещение (в рамките на София)   57 лв.

 

Ваксини

Моно-,би-,три –,пет-  и седемвалентна –куче   43 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица   78 лв.

Ваксина- Кучешка кашлица   43 лв.

Тривалентна (Feligen) – котка   43 лв.

Тривалентна (Purevax) – котка   46 лв.

Петвалентна  – котка   67 лв.

Миксорен – заек 26 лв.

Pestorin – заек   26 лв.

Рабивак – заек   33 лв.

Моновалентна – бяс   28 лв.

Издаване на здравна книжка   13 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт   27 лв.

Поставяне на микрочип   53 лв.

 

Обезпаразитяване

Външно   10 лв.

Вътрешно   10 лв.

*не се включва цената на препарата

 

Хоспитализация

Хоспитализация – постъпване в клиниката   30-50 лв.

Хоспитализация под 4 часа   22 лв.

Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч.   30-50 лв.

Хоспитализация – за 12 часов блок   30-50 лв.

Хотел / 24ч.   30лв.

 

Интензивни грижи

Спешна помощ при постъпване   90 лв.

Интензивни грижи за 12 – часов блок   130 лв.

Кислород – на час   20 лв.

Кислород – на 12 часа   130 лв.

Кръвопреливане – цяла кръв – куче   230 лв.

Кръвопреливане –цяла кръв – котка   120 лв.

Трансфузия на плазма   200 лв.

Поставяне на носно – хранопроводна сонда   80 лв.

Поставяне на носен катетър за О2   80 лв.

Поставяне на централен венозен катетър   60 лв.

Поставяне на гръдна тръба   180 лв.

 

Флуидна терапия

Система-банка   23 лв.

Система – банка – инфузомат   33 лв.

Колоидни разтвори за 1мл.   3 лв.

Флуиди подкожно   25 лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат)   15 лв./1час

 

Медицински процедури

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция   4 лв.

Поставяне на интравенозна/интраперитонеална инжекция   20 лв.

Даване на лекарства през устата   10 лв.

Поставяна на венозен катетър   23 лв.

Вземане на кръв   18 лв.

Отстраняване на кърлеж   17 лв.

Превръзка/шина – ниво 1   33 лв.

Превръзка/шина – ниво 2   43 лв.

Превръзка/шина – ниво 3   58 лв.

Превръзка/шина – ниво 4   73 лв.

Почистване на уши   23 лв.

Промивка на уши   52 лв.

Промивка на назолакримални канали 50-80 лв.

Почистване на анални жлези   23 лв.

Промиване на анални жлези   37 лв.

Промиване на препуциум/влагалище   37 лв.

Изрязване на нокти   17 лв.

Изрязване на клюн   17 лв.

Изрязване на зъби   17 лв.

Изпилване на зъби 110 лв.

Инхалация   26 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа   35-80 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо   35-80 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа   55-100 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото   35-80 лв.

*Обработка на абсцес   75-100 лв.

*Обработка на флегмон   75-100 лв.

*Цистоцентеза   45-60 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно   30 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно   35-60 лв.

Клизма – куче   75-100 лв.

Клизма – котка   60-90 лв.

*Пункция на става   75 лв.

Абдоминоцентеза – диагностична   45 лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична   75 лв.

Торакоцентеза – диагностична   45 лв.

Торакоцентеза – терапевтична   140 лв.

*Перикардиоцентеза   225 лв.

*Почистване на зъбен камък – 1-ва степен   67 лв.

*Почистване на зъбен камък – 2-ра степен   77 лв.

*Почистване на зъбен камък – 3-та степен   87 лв.

*Почистване на зъбен камък – 4-та степен   97 лв.

*Изваждане на млечни зъби   60-100 лв.

*Екстракция на постоянен зъб:

Резец   70 лв.

Кучешки   140 лв.

Кътник   125 лв

Изкуствено осеменяване   110 лв.

Асистирано раждане до 8 ч.   260 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час   35 лв./час

 

Анестезия

Индукция – D/K   13 лв./1мл.

Индукция – Propofol   16 лв./1 мл.

Седация   35 лв.

Епидурална анестезия   110 лв.

Локална анестезия   45 лв.

Проводна анестезия   45 лв.

Повърхностна анестезия   35 лв.

Мониторинг/час   75 лв.

Бързо събуждане (Антиседан)   35 лв.

Инхалационна анестезия   60 лв./час

*за всеки следващ започнат час   35 лв./час

 

Ендоскопия

*Риноскопия  200 лв.

*Ларингоскопия  150 лв.

*Бронхоскопия  250 лв.

*Видео-отоскопия  150 лв.

*Отсраняване на чуждо тяло под ендоскопски контрол  150-250 лв.

*Гастроскопия  200 лв.

*Колоноскопия  200 лв. 

*Цистоскопия  200 лв.

*Вагиноскопия  150 лв.

Ендоскопска инсеминация  200лв.

 

Хирургия

*Кожни рани – 1-ва степен   65 лв.

2-ра степен   75 лв.

3-та степен   115 лв.

4-та степен   175лв.

*Кожни рани – пластика   215 лв.

Кастрация на мъжко куче

– до 10кг.   115 лв.

– 11-20кг.   125 лв.

– 21-40кг.   150 лв.

– над 40кг.   195 лв.

Кастрация на женско куче

– до 15кг.   150 лв.

– 15 – 25кг.   170 лв.

– 25 – 40кг.   210 лв.

– над 40кг.   240 лв.

Кастрация на мъжка котка   95 лв.

Кастрация на женска котка   125 лв.

Кастрация на заек/гризачи

– мъжко животно   115 лв.

– женско животно   135 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно   295 лв.

– женско животно   315 лв.

Кастрация на крипторхид

– котка   140 лв.

– куче   210 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване   + 20%

бременност   + 60%

затлъстяване   + 20%

*Екстирпация на анални жлези   190 лв.

*Отстраняване на кожни тумори   170 лв.

*Мастектомия – куче   220 лв.

*Мастектомия – котка   180 лв.

*Умбиликална херния   170 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния   220 лв.

*Травматична херния/евентрация   250 лв.

*Перинеална херния   320 лв.

*Перинеални тумори   320 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

– без некроза на червото   140лв.

– с некроза на червото   240 лв.

Колопексия   340 лв.

Купиране на опашка по мед. причини  160лв.

 

Операции в областа на главата

*Пластика на твърдо небце   240 лв.

*Пластика на меко небце   230 лв.

*Ороназална фистула   210 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/   200 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза   240 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно   210 лв.

*Cherry eyе   190 лв.

*Корнеална язва – скарификация   150 лв.

*Корнеална язва – конюнктивална лапичка   200 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач/   130  лв.

*Корнеално чуждо тяло   220 лв.

*Хирургично лечение на панус   300 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли   210 лв.

*Перфорация на корнеята   310 лв.

*Рани на клепачите   160 лв.

*Тумори на клепачите   200 лв.

*Проптозис на очната ябълка   280 лв.

*Енуклеация   270 лв.

*Отохематом   200 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал   250 лв.

*Аблация на ушния канал   460 лв.

*Лечебно купиране на уши   285 лв.

*Операции на хранопровода – шийна област   450 лв.

*Операции на хранопровода – гръдна област   850 лв.

 

Коремни операции

*Диагностична лапаротомия – котка   150 лв.

*Диагностична лапаротомия – куче   170 лв.

*Пиометра –куче   310 лв.

*Пиометра – котка   240 лв.

*Цезарово сечение –куче   290 лв.

*Цезарово сечение – котка   260 лв.

*Спленектомия – куче   390 лв.

*Спленектомия – котка   230 лв.

*Гастротомия   330 лв.

*Частична гастректомия   390 лв.

*Пилоропластика   390 лв.

*Ентеротомия   330 лв.

*Ентероанастомоза   360 лв.

*Мегаколон   430 лв.

*Инвагинация   370 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха   730 лв.

*Оперативно лечение на перитонит   450 лв.

 

Операции на уринарните/половите пътища

*Цистотомия   280 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър   180 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур   320 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур   310 лв.

*Уретротомия – куче   310 лв.

*Скротална уретростомия – куче   370 лв.

*Перинеална уретростомия – котка   280 лв.

*Реуретростомия   250 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата   310 лв.

*Вагинални тумори – епизиотомия   230 лв.

*Вагинални тумори – тазов капак   670 лв.

*Тестикуларни тумори   230 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис   250 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс   220 лв.

*Екстирпация на бъбрек   440 лв.

*Простатен абсцес   540 лв.

*Простатна циста   540 лв.

 

Операции на дихателната система

*Пластика на ноздри   190 лв.

*Аритеноидна латерализация   550 лв.

*Трахеотомия   220 лв.

*Лобектомия на бял дроб   1090 лв.

*Диафрагмална херния   600 лв.

*Корекция на трахеален колапс чрез протеза   700 лв.

 

Ортопедични операции

*Луксация на долночелюстна става – закрито наместване   160 лв.

*Фрактури на долна челюст   380 лв.

*Фрактури на горна челюст   440 лв.

*Фрактури на пръста   240 лв.

*Ампутация на пръст   190 лв.

*Фрактура – метакарпус – куче   300 лв.

*Фрактура – метакарпус – котка   300 лв.

*Фрактура – метатарзус – куче   300 лв.

*Фрактура – метатарзус – котка   300 лв.

*Фрактури – киткова става   430 лв.

*Фрактури – тарзална става   430 лв.

*Фрактура – радиус   380 лв.

*Фрактура – тибия   430 лв.

*Фрактура – раменна кост   430 лв.

*Фрактура – бедрена кост   430 лв.

*Фрактура – лопатка   430 лв.

*Фрактури – таз   530 лв.

*Фрактури на ребра, гръден капак   500 лв.

*Сакроилиачно отделяне   430 лв.

*Тройна остеотомия на таза   1100 лв.

*Луксация на тазобедрена става – закрито наместване   160 лв.

оперативно наместване   470 лв.

*Луксация на тарзална става – изкуствени връзки   490 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки

пациент до 15 кг.   330 лв.

пациент над 15 кг.   430 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка :  tibial wedge   530 лв.

*Луксация на патела/първа до четвърта степен/    300-500 лв.

*Възстановяване на сухожилия   350 лв.

*Растежни дефекти на лакътната става :

UAP с възстановяване на  PA   470 лв.

UAP c отстраняване на РА   450 лв.

*Фрактуриран Processus coronoideus   480 лв.

*Остеотомия на бедрената глава   380 лв.

*Артродеза – киткова става   440 лв.

*Артродеза – тарзална  става   440 лв.

*Ампутация на гръден крайник – котка   300 лв.

*Ампутация на гръден крайник – куче   370 лв.

*Ампутация на тазов крайник – котка   300 лв.

*Ампутация на тазов крайник – куче   370 лв.

 

Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

*Миелография   300 лв.

*Атланто – аксиална сублуксация   800 лв.

*Вентрален слот   900 лв.

*Хемиламинектомия   900 лв.

*Дорзална ламинектомия   900 лв.

*Фрактури на прешлени   900 лв.

*Компресионни фрактури с използване на костен цимент   1000 лв.

 

ДИАГНОСТИКА

 

Лаборатория

Кръвни изследвания- IDEXX

Пълна кръвна картина   32 лв.

Биохимични показатели – за показател   10 лв.

Разширен панел – 12 показателя   95 лв.

Кръвна натривка   36 лв.

Биохимичен панел (Preanesthetic/NSAID)   40 лв.

 

Кръвна натривка   36 лв.

Тест Knott  20 лв.

Глюкоза – глюкомер   13 лв.

Глюкозна крива   70 лв.

Изследване на урина     тест лента   13 лв.

Рефрактометър   18 лв.

Под микроскоп   23 лв.

Копроовоскопия   28 лв.

Копрoларвоскопия   33 лв.

Кожна проба за паразити под микроскоп   26 лв.

Ушна проба под микроскоп  26 лв. 

Посявка за дерматофити   39 лв.

Cross – match при кръвопреливане   41 лв.

Микробиология   43 лв.

Хистология (пункционна/тъканна биопсия):

– изпращане на пробата в българска лаборатория   75 лв.

– изпращане на пробата в Hystovet (Румъния)   105 лв.

Оцветен микроскопски препарат   32 лв.

Копропроба под микроскоп   26 лв.

Микроскопско изследване на секрет   26 лв.

Цитонамазка   32 лв.

Хормонално изследване   17 лв.

 

Тестове

Тестове само за едно заболяване (Anigen и други)   43 лв.

Тест – парвовироза

Тест – гиардиоза (Anigen)

Тест – ерлихиоза   (Anigen)

Тест – кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/     (Anigen)

Тест – бруцелоза (Anigen)

Тест – гана  (Anigen)

Тест – дирофилариоза  (Anigen)

Тест – FРV /котешка панлевкопения/  (Anigen)

Тест – котешка коронавироза (Anigen)

Тест – Лайшманиоза

Тест – Токсоплазмоза

Тест – FCV (калицивирусна инфекция при котка)  45 лв.

Тест – FHV (херпесвирусна инфекция при котка)  45 лв.

 

Тестове Комбинирани (Anigen и други)     

Тест – парвовироза+коронавироза ( Anigen )   46 лв.

Тест – парвовироза+коронавироза+гиардиоза ( Anigen)   58 лв.

Тест – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза   58 лв.

Тест – FCV/FHV (калицивирусна и херпесвирусна инфекция при котка)   82 лв.

Тест – FIV/FeLV (Anigen) (спин и левкемия)  46 лв.

 

Тестове на IDEXX

Тест – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза ( Idexx) + тест на  Knott   72 лв.

Тест –котешка левкемия + котешки имунодефицитен вирус (Idexx)   68 лв.

Тест – гиардиоза (Idexx)   50 лв.

Тест –кучешки/ котешки панкреатит (Idexx)   65 лв

Тест – Snap Feline proBNP Test (Idexx)   60 лв.

 

Измерване на вътреочно налягане с тонометър  20 лв.

Тест – Ширмер   32 лв.

Тест – Флуоресцин   26 лв.

ЕКГ – изследване   47 лв.

Кортизолов ритъм (Къшинг)   140лв.

 

Ехография

Ехография – диагностициране на бременност   42 лв.

Ехография – проследяване на бременност   42 лв.

Ехография – коремни органи   62 лв.

Ехография – коремни органи /частично/   42 лв.

Ехография – сърце   80 лв.

 

Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Гризачи   55 лв.

Котка   65 лв.

Куче:

Дребни породи (до 10кг)   65 лв.

Средни породи (10 – 20 кг)   75 лв.

Едри породи (20 – 40 кг)   95 лв.

Гигантски породи (над 40 кг)   105 лв.

Съхранение на трупа за екарисаж

– до 20кг.   55 лв.

– над 20кг.   110лв.

Изгаряне на труп (екарисаж)   5 лв./кг.

Кремация – по ценоразпис на фирма

Аутопсия   150лв.

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Преглед / консултация   30 лв.

Ултразвук   32 лв.

Електростимулация   32 лв.

Магнитотерапия   32 лв.

Хидропътека   38 – 48 лв.

Масаж   25 лв.

Кинезитерапия   25 лв.

Фитнес пътека   32 – 42 лв.

*цените се определят на индивидуален принцип, в зависимост от нуждите на всеки пациент, след консултация с физиотерапевт

Пакет от минимум 10 процедури – 10% отстъпка.

 

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ

Подстригване на кучета

до 10кг – 44 лв.

10 – 20кг – 49 лв.

20 – 30 кг – 54 лв.

Над 30кг – 59 лв.

Оформяне на кучета

до 5 кг – 29 лв.

5-15кг – 35 лв.

15-30кг – 39 лв.

Над 30 кг – 45 лв.

Оформяне на глава – 19 лв.

Подстригване на корем  – 14 лв

Разресване на кучета

до 5 кг – 29 лв.

5-15кг – 34 лв.

15-30кг – 39 лв.

Над 30 кг – 44 лв.

Разресване на котка – 29 лв.

Подстригване на котки  – 44 лв

*Когато подстригването се извършва с упойка, тя се заплаща допълнително по отвърдения ценоразпис на клиниката

Къпане на кучета

до 5 кг – късокосмести – 29 лв.

дългокосмести – 39 лв.

5-15кг – късокосмести – 34 лв.

дългокосмести – 44 лв.

15 – 30кг – късокосмести – 39 лв.

дългокосмести – 49 лв.

Над 30 кг – късокосмести – 49 лв.

дългокосмести – 59 лв.

Къпане на котки – 27 лв.

 

*всички цени могат да варират, в зависимост от състоянието на козината и темперамента на животното с до 30%.

 

Депозит бокс – 35 лв.

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 35 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 35 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 35 лв.

 

Депозит на капан – 75 лв. 

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 35 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 35 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 35 лв.

 

 

*Горепосочените цени, отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни косумативи и други.

**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.

*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпява с 10 – 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.

****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.

 

ЛЕКАРИТЕ В ИТА ВЕТ ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ. МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР!