Ценоразпис

Прегледи (Консултации) – диагностични:

Преглед в работно време    27 лв.

Преглед в извънработно време   60 лв.

Контролен преглед   18 лв.

Прегледи (Консултации) – специализирани:

Офталмологичен, ортопедичен, отоскопски и др. 42 лв.

Второ мнение   36 лв.

Домашно посещение (в рамките на София)   60 лв.

Ваксини

Моно-,би-,три –,пет-  и седемвалентна –куче   46 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица   85 лв.

Ваксина- Кучешка кашлица   46 лв.

Тривалентна (Feligen) – котка   46 лв.

Тривалентна (Purevax) – котка   50 лв.

Четривалентна (Leucfeligen) – котка 65 лв.

Петвалентна  – котка   70 лв.

Миксорен – заек 28 лв.

Pestorin – заек   28 лв.

Рабивак – заек   35 лв.

Моновалентна – бяс   30 лв.

Издаване на здравна книжка   15 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт   30 лв.

Поставяне на микрочип   58 лв.

Обезпаразитяване

Външно   11 лв.

Вътрешно   11 лв.

*не се включва цената на препарата

 

Хоспитализация

Хоспитализация – постъпване в клиниката   33-55 лв.

Хоспитализация на инвалиди 45 лв.

Хоспитализация под 4 часа   25 лв.

Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч.   33-55 лв.

Хоспитализация – за 12 часов блок   33-55 лв.

Хотел / 24ч.   33лв.

Интензивни грижи

Спешна помощ при постъпване   100 лв.

Интензивни грижи за 12 – часов блок   140 лв.

Кислород – на час   22 лв.

Кислород – на 12 часа   140 лв.

Кръвопреливане – цяла кръв – куче   250 лв.

Кръвопреливане –цяла кръв – котка   130 лв.

Трансфузия на плазма   220 лв.

Поставяне на носно – хранопроводна сонда   90 лв.

Поставяне на носен катетър за О2   90 лв.

Поставяне на централен венозен катетър   70 лв.

Поставяне на гръдна тръба   190 лв.

Флуидна терапия

Система-банка   25 лв.

Система – банка – инфузомат   35 лв.

Колоидни разтвори за 1мл.   5 лв.

Флуиди подкожно   30 лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат)   16 лв./1час

Медицински процедури

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция   4,5 лв.

Поставяне на интравенозна/интраперитонеална инжекция   22 лв.

Даване на лекарства през устата   11 лв.

Поставяна на венозен катетър   25 лв.

Вземане на кръв   20 лв.

Отстраняване на кърлеж / в зависимост от броя / 19-25 лв.

Превръзка/шина – ниво 1   36 лв.

Превръзка/шина – ниво 2   47 лв.

Превръзка/шина – ниво 3   65 лв.

Превръзка/шина – ниво 4   80 лв.

Почистване на уши   25 лв.

Промивка на уши   60 лв.

Промивка на назолакримални канали  55-90 лв.

Почистване на анални жлези   25 лв.

Промиване на анални жлези   40 лв.

Промиване на препуциум/влагалище   40 лв.

Изрязване на нокти   19 лв.

Изрязване на клюн   19 лв.

Изрязване на зъби   19 лв.

Изпилване на зъби 120 лв.

Инхалация   28 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа   38-90 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо   38-90 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа   60-110 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото   38-90 лв.

*Обработка на абсцес   82-110 лв.

*Обработка на флегмон   82-110 лв.

*Цистоцентеза   50-70 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно   33 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно   38-66 лв.

Клизма – куче   80-110 лв.

Клизма – котка   70-100 лв.

*Пункция на става   82 лв.

Абдоминоцентеза – диагностична   50 лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична   82 лв.

Торакоцентеза – диагностична   50 лв.

Торакоцентеза – терапевтична   155 лв.

*Перикардиоцентеза   245 лв.

*Почистване на зъбен камък – 1-ва степен   73 лв.

*Почистване на зъбен камък – 2-ра степен   85 лв.

*Почистване на зъбен камък – 3-та степен   95 лв.

*Почистване на зъбен камък – 4-та степен   105 лв.

*Изваждане на млечни зъби   65-110 лв.

*Екстракция на постоянен зъб:

Резец   77 лв.

Кучешки   150 лв.

Кътник   135 лв

Изкуствено осеменяване   120 лв.

Асистирано раждане до 8 ч.   290 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час   40 лв./час

Анестезия

Индукция – D/K   14 лв./1мл.

Индукция – Propofol   17 лв./1 мл.

Седация   38 лв.

Епидурална анестезия   125 лв.

Локална анестезия   50 лв.

Проводна анестезия   50 лв.

Повърхностна анестезия   38 лв.

Мониторинг/час   82 лв.

Бързо събуждане (Антиседан)   38 лв.

Инхалационна анестезия   65 лв./час

*за всеки следващ започнат час   38 лв./час

Ендоскопия

*Риноскопия  220 лв.

*Ларингоскопия  165 лв.

*Бронхоскопия  275 лв.

*Видео-отоскопия  165 лв.

*Отсраняване на чуждо тяло под ендоскопски контрол  165-275 лв.

*Гастроскопия  220 лв.

*Колоноскопия  220 лв.

*Цистоскопия  220 лв.

*Вагиноскопия  165 лв.

Ендоскопска инсеминация  220лв.

Хирургия

*Кожни рани – 1-ва степен   72 лв.

2-ра степен   82 лв.

3-та степен   125 лв.

4-та степен   190лв.

*Кожни рани – пластика   240 лв.

Кастрация на мъжко куче

– до 10кг.   125 лв.

– 11-20кг.   135 лв.

– 21-40кг.   165 лв.

– над 40кг.   210 лв.

Кастрация на женско куче

– до 15кг.   165 лв.

– 15 – 25кг.   185 лв.

– 25 – 40кг.   230 лв.

– над 40кг.   260 лв.

Кастрация на мъжка котка   100 лв.

Кастрация на женска котка   130 лв.

Кастрация на заек/гризачи

– мъжко животно   125 лв.

– женско животно   145 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно   320 лв.

– женско животно   340 лв.

Кастрация на крипторхид

– котка   155 лв.

– куче   230 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване   + 20%

бременност   + 60%

затлъстяване   + 20%

*Екстирпация на анални жлези   210 лв.

*Отстраняване на кожни тумори   190 лв.

*Мастектомия – куче   245 лв.

*Мастектомия – котка   200 лв.

*Умбиликална херния   190 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния   245 лв.

*Травматична херния/евентрация   275 лв.

*Перинеална херния   355 лв.

*Перинеални тумори   355 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

– без некроза на червото   155 лв.

– с некроза на червото   265 лв.

Колопексия   375 лв.

Купиране на опашка по мед. причини  180 лв.

Операции в областа на главата

*Пластика на твърдо небце   265 лв.

*Пластика на меко небце   255 лв.

*Ороназална фистула   235 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/   220 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза   265 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно   235 лв.

*Cherry eyе   210 лв.

*Корнеална язва – скарификация   165 лв.

*Корнеална язва – конюнктивална лапичка   220 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач/   145  лв.

*Корнеално чуждо тяло   245 лв.

*Хирургично лечение на панус   330 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли   235 лв.

*Перфорация на корнеята   345 лв.

*Рани на клепачите   180 лв.

*Тумори на клепачите   220 лв.

*Проптозис на очната ябълка   310 лв.

*Енуклеация   300 лв.

*Отохематом   220 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал   275 лв.

*Аблация на ушния канал   510 лв.

*Лечебно купиране на уши   315 лв.

*Операции на хранопровода – шийна област   495 лв.

*Операции на хранопровода – гръдна област   935 лв.

Коремни операции

*Диагностична лапаротомия – котка   165 лв.

*Диагностична лапаротомия – куче   190 лв.

*Пиометра –куче   345 лв.

*Пиометра – котка   265 лв.

*Цезарово сечение –куче   320 лв.

*Цезарово сечение – котка   290 лв.

*Спленектомия – куче   430 лв.

*Спленектомия – котка   255 лв.

*Гастротомия   365 лв.

*Частична гастректомия   430 лв.

*Пилоропластика   430 лв.

*Ентеротомия   365 лв.

*Ентероанастомоза   400 лв.

*Мегаколон   475 лв.

*Инвагинация   410 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха   810 лв.

*Оперативно лечение на перитонит   495 лв.

Операции на уринарните/половите пътища

*Цистотомия   310 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър   200 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур   355 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур   345 лв.

*Уретротомия – куче   345 лв.

*Скротална уретростомия – куче   410 лв.

*Перинеална уретростомия – котка   310 лв.

*Реуретростомия   275 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата   345 лв.

*Вагинални тумори – епизиотомия   255 лв.

*Вагинални тумори – тазов капак   740 лв.

*Тестикуларни тумори   255 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис   275 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс   245 лв.

*Екстирпация на бъбрек   485 лв.

*Простатен абсцес   595 лв.

*Простатна циста   595 лв.

Операции на дихателната система

*Пластика на ноздри   210 лв.

*Аритеноидна латерализация   605 лв.

*Трахеотомия   245 лв.

*Лобектомия на бял дроб   1200 лв.

*Диафрагмална херния   660 лв.

*Корекция на трахеален колапс чрез протеза   770 лв.

Ортопедични операции

*Луксация на долночелюстна става – закрито наместване   180 лв.

*Фрактури на долна челюст   420 лв.

*Фрактури на горна челюст   485 лв.

*Фрактури на пръста   265 лв.

*Ампутация на пръст   210 лв.

*Фрактура – метакарпус – куче   330 лв.

*Фрактура – метакарпус – котка   330 лв.

*Фрактура – метатарзус – куче   330 лв.

*Фрактура – метатарзус – котка   330 лв.

*Фрактури – киткова става   475 лв.

*Фрактури – тарзална става   475 лв.

*Фрактура – радиус   420 лв.

*Фрактура – тибия   475 лв.

*Фрактура – раменна кост   475 лв.

*Фрактура – бедрена кост   475 лв.

*Фрактура – лопатка   475 лв.

*Фрактури – таз   585 лв.

*Фрактури на ребра, гръден капак   550 лв.

*Сакроилиачно отделяне   475 лв.

*Тройна остеотомия на таза   1250 лв.

*Луксация на тазобедрена става – закрито наместване   180 лв.

оперативно наместване   520 лв.

*Луксация на тарзална става – изкуствени връзки   540 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки

пациент до 15 кг.   365 лв.

пациент над 15 кг.   475 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка :  tibial wedge   585 лв.

*Луксация на патела/първа до четвърта степен/    330-550 лв.

*Възстановяване на сухожилия   385 лв.

*Растежни дефекти на лакътната става :

UAP с възстановяване на  PA   520 лв.

UAP c отстраняване на РА   495 лв.

*Фрактуриран Processus coronoideus   530 лв.

*Остеотомия на бедрената глава   420 лв.

*Артродеза – киткова става   485 лв.

*Артродеза – тарзална  става   485 лв.

*Ампутация на гръден крайник – котка   330 лв.

*Ампутация на гръден крайник – куче   410 лв.

*Ампутация на тазов крайник – котка   330 лв.

*Ампутация на тазов крайник – куче   410 лв.

Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

*Миелография   330 лв.

*Атланто – аксиална сублуксация   880 лв.

*Вентрален слот   990 лв.

*Хемиламинектомия   990 лв.

*Дорзална ламинектомия   990 лв.

*Фрактури на прешлени   990 лв.

*Компресионни фрактури с използване на костен цимент   1100 лв.

ДИАГНОСТИКА

 

Лаборатория

Кръвни изследвания- IDEXX

Пълна кръвна картина   35 лв.

Биохимични показатели – за показател   11 лв.

Стандартен панел предоперативен 45 лв.

Разширен панел – 12 показателя   105 лв.

Биохимичен панел (Preanesthetic/NSAID)   45 лв.

Кръвна натривка   40 лв.

Тест Knott  22 лв.

Глюкоза – глюкомер   15 лв.

Глюкозна крива   77 лв.

Изследване на урина тест лента   15 лв.

Рефрактометър   21 лв.

Под микроскоп   25 лв.

Копроовоскопия   31 лв.

Копрoларвоскопия   36 лв.

Кожна проба за паразити под микроскоп   29 лв.

Ушна проба под микроскоп  29 лв.

Посявка за дерматофити   43 лв.

Cross – match при кръвопреливане   45 лв.

Микробиология   47 лв.

Хистология (пункционна/тъканна биопсия):

– изпращане на пробата в българска лаборатория   83 лв.

– изпращане на пробата в Hystovet (Румъния)   116 лв.

Оцветен микроскопски препарат   35 лв.

Копропроба под микроскоп   29 лв.

Микроскопско изследване на секрет   29 лв.

Цитонамазка   35 лв.

Хормонално изследване   19 лв.

 

Тестове

Тестове само за едно заболяване (Anigen и други)   47 лв.

Тест – парвовироза

Тест – гиардиоза (Anigen)

Тест – ерлихиоза   (Anigen)

Тест – кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/     (Anigen)

Тест – бруцелоза (Anigen)

Тест – гана  (Anigen)

Тест – дирофилариоза  (Anigen)

Тест – бабезия (B. Canis; B. Gibsoni)

Тест – FРV /котешка панлевкопения/  (Anigen)

Тест – котешка коронавироза (Anigen)

Тест – Лайшманиоза

Тест – Токсоплазмоза

Тест – FCV (калицивирусна инфекция при котка)  50 лв.

Тест – FHV (херпесвирусна инфекция при котка)  50 лв.

Тестове Комбинирани (Anigen и други)     

Тест – парвовироза+коронавироза ( Anigen )   51 лв.

Тест – парвовироза/панлевкопения+коронавироза+гиардиоза ( Anigen)   64 лв.

Тест 4Д – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза   64 лв.

Тест – FCV/FHV (калицивирусна и херпесвирусна инфекция при котка)   90 лв.

Тест – FIV/FeLV (Anigen) (спин и левкемия)  51 лв.

 

Тестове на IDEXX

Тест 4Д – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза ( Idexx) + тест на  Knott   79 лв.

Тест –котешка левкемия + котешки имунодефицитен вирус (Idexx)   75 лв.

Тест – гиардиоза (Idexx)   55 лв.

Тест –кучешки/ котешки панкреатит (Idexx)   73 лв

Тест – Snap Feline proBNP Test (Idexx)   65 лв.

Измерване на вътреочно налягане с тонометър  22 лв.

Тест – Ширмер   35 лв.

Тест – Флуоресцин   29 лв.

ЕКГ – изследване   52 лв.

Кортизолов ритъм (Къшинг)   154лв.

Ехография

Ехография – диагностициране на бременност   46 лв.

Ехография – проследяване на бременност   46 лв.

Ехография – коремни органи   68 лв.

Ехография – коремни органи /частично/   46 лв.

Ехография – сърце   88 лв.

Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Гризачи   61 лв.

Котка   72 лв.

Куче:

Дребни породи (до 10кг)   72 лв.

Средни породи (10 – 20 кг)   83 лв.

Едри породи (20 – 40 кг)   105 лв.

Гигантски породи (над 40 кг)   116 лв.

Съхранение на трупа за екарисаж

– до 20кг.   61 лв.

– над 20кг.   121лв.

Изгаряне на труп (екарисаж)   6 лв./кг.

Кремация – по ценоразпис на фирма

Аутопсия   165лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Преглед / консултация   33 лв.

Ултразвук   35 лв.

Електростимулация   35 лв.

Магнитотерапия   35 лв.

Хидропътека   42 – 53 лв.

Масаж   28 лв.

Кинезитерапия   28 лв.

Фитнес пътека   35 – 46 лв.

*цените се определят на индивидуален принцип, в зависимост от нуждите на всеки пациент, след консултация с физиотерапевт

Пакет от минимум 10 процедури – 10% отстъпка.

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ

Подстригване на кучета

до 10кг – 48 лв.

10 – 20кг – 54 лв.

20 – 30 кг – 60 лв.

Над 30кг – 65 лв.

Оформяне на кучета

до 5 кг – 32 лв.

5-15кг – 39 лв.

15-30кг – 43 лв.

Над 30 кг – 50 лв.

Оформяне на глава – 21 лв.

Подстригване на корем  – 15 лв

Разресване на кучета

до 5 кг – 32 лв.

5-15кг – 37 лв.

15-30кг – 43 лв.

Над 30 кг – 48 лв.

Разресване на котка – 32 лв.

Подстригване на котки  – 48 лв

*Когато подстригването се извършва с упойка, тя се заплаща допълнително по отвърдения ценоразпис на клиниката

Къпане на кучета

до 5 кг – късокосмести – 32 лв.

дългокосмести – 43 лв.

5-15кг – късокосмести – 37 лв.

дългокосмести – 48 лв.

15 – 30кг – късокосмести – 43 лв.

дългокосмести – 54 лв.

Над 30 кг – късокосмести – 54 лв.

дългокосмести – 65 лв.

Къпане на котки – 30 лв.

*всички цени могат да варират, в зависимост от състоянието на козината и темперамента на животното с до 30%.

Депозит бокс – 39 лв.

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 39 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 39 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 39 лв.

Депозит на капан – 83 лв.

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 39 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 39 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 39 лв.

*Горепосочените цени, отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни косумативи и други.

**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.

*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпява с 10 – 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.

****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.

ЛЕКАРИТЕ В ИТА ВЕТ ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ. МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР!