Ценоразпис

Прегледи (Консултации) – диагностични:

Преглед в работно време   30  лв.

Преглед в извънработно време   65 лв.

Контролен преглед   20 лв.

Прегледи (Консултации) – специализирани:

Офталмологичен, ортопедичен, отоскопски, дерматологичен, неврологичен и др. 46 лв.

Второ мнение   40 лв.

Домашно посещение (в рамките на София)   65 лв.

Епикриза 60 лв.

Ваксини

Моно-,би-,три –,пет-  и седемвалентна –куче   50 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица   90 лв.

Ваксина- Кучешка кашлица   50 лв.

Тривалентна (Feligen) – котка   50 лв.

Тривалентна (Purevax) – котка   55 лв.

Четривалентна (Leucfeligen) – котка 70 лв.

Петвалентна  – котка   77 лв.

Миксорен – заек 32 лв.

Pestorin – заек   32 лв.

Рабивак – заек   38 лв.

Моновалентна – бяс   33 лв.

Издаване на здравна книжка   18 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт   33 лв.

Поставяне на микрочип   63 лв.

Обезпаразитяване

Външно   12 лв.

Вътрешно   12 лв.

*не се включва цената на препарата

 

Хоспитализация

Хоспитализация – постъпване в клиниката   36-66 лв.

Хоспитализация на инвалиди 50 лв.

Хоспитализация под 4 часа   30 лв.

Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч.   36-66 лв.

Хоспитализация – за 12 часов блок   36-66 лв.

Хотел / 24ч.   36лв.

Интензивни грижи

Спешна помощ при постъпване   110 лв.

Интензивни грижи за 12 – часов блок   155 лв.

Кислород – на час   25 лв.

Кислород – на 12 часа   115 лв.

Кръвопреливане – цяла кръв – куче   270 лв.

Кръвопреливане –цяла кръв – котка   145 лв.

Трансфузия на плазма   245 лв.

Поставяне на носно – хранопроводна сонда   100 лв.

Поставяне на носен катетър за О2   100 лв.

Поставяне на централен венозен катетър   80 лв.

Поставяне на гръдна тръба   210 лв.

Флуидна терапия

Система-банка   28 лв.

Система – банка – инфузомат   39 лв.

Колоидни разтвори за 1мл.   7 лв.

Флуиди подкожно   33 лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат)   18 лв./1час

Медицински процедури

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция   5 лв.

Поставяне на интравенозна/интраперитонеална инжекция   25 лв.

Даване на лекарства през устата   12 лв.

Поставяна на венозен катетър   28 лв.

Вземане на кръв   22 лв.

Отстраняване на кърлеж / в зависимост от броя / 21-30 лв.

Превръзка/шина – ниво 1   40 лв.

Превръзка/шина – ниво 2   52 лв.

Превръзка/шина – ниво 3   72 лв.

Превръзка/шина – ниво 4   88 лв.

Почистване на уши   28 лв.

Промивка на уши   66 лв.

Промивка на назолакримални канали  60-95 лв.

Почистване на анални жлези   28 лв.

Промиване на анални жлези   44 лв.

Промиване на препуциум/влагалище   44 лв.

Изрязване на нокти   21 лв.

Изрязване на клюн   21 лв.

Изрязване на зъби   21 лв.

Изпилване на зъби 132 лв.

Инхалация   31 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа   42-100 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо   42-100 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа   66-120 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото   42-100 лв.

*Обработка на абсцес   90-120 лв.

*Обработка на флегмон   90-120 лв.

*Цистоцентеза   55-77 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно   37 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно   42-73 лв.

Клизма – куче   88-120 лв.

Клизма – котка   77-110 лв.

*Пункция на става   90 лв.

Абдоминоцентеза – диагностична   55 лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична   90 лв.

Торакоцентеза – диагностична   55 лв.

Торакоцентеза – терапевтична   170 лв.

*Перикардиоцентеза   270 лв.

*Почистване на зъбен камък – 1-ва степен   80 лв.

*Почистване на зъбен камък – 2-ра степен   93 лв.

*Почистване на зъбен камък – 3-та степен   104 лв.

*Почистване на зъбен камък – 4-та степен   115 лв.

*Изваждане на млечни зъби   72-122 лв.

*Екстракция на постоянен зъб:

Резец   85 лв.

Кучешки   165 лв.

Кътник   150 лв

Изкуствено осеменяване   132 лв.

Асистирано раждане до 8 ч.   315 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час   45 лв./час

Анестезия

Индукция – D/K   16 лв./1мл.

Индукция – Propofol   19 лв./1 мл.

Седация   42 лв.

Епидурална анестезия   138 лв.

Локална анестезия   55 лв.

Проводна анестезия   55 лв.

Повърхностна анестезия   42 лв.

Мониторинг/час   90 лв.

Бързо събуждане (Антиседан)   42 лв.

Инхалационна анестезия   70 лв./час

*за всеки следващ започнат час   40 лв./час

Ендоскопия

*Риноскопия  242 лв.

*Ларингоскопия  182 лв.

*Бронхоскопия  303 лв.

*Видео-отоскопия  182 лв.

*Отсраняване на чуждо тяло под ендоскопски контрол  182-303 лв.

*Гастроскопия  242 лв.

*Колоноскопия  242 лв.

*Цистоскопия  242 лв.

*Вагиноскопия  182 лв.

Ендоскопска инсеминация  242лв.

Хирургия

*Кожни рани – 1-ва степен   80 лв.

2-ра степен   91 лв.

3-та степен   138 лв.

4-та степен   210лв.

*Кожни рани – пластика   265 лв.

Кастрация на мъжко куче

– до 10кг.   135 лв.

– 11-20кг.   145 лв.

– 21-40кг.   175 лв.

– над 40кг.   230 лв.

Кастрация на женско куче

– до 15кг.   180 лв.

– 15 – 25кг.   200 лв.

– 25 – 40кг.   250 лв.

– над 40кг.   285 лв.

Кастрация на мъжка котка   110 лв.

Кастрация на женска котка   140 лв.

Кастрация на заек/гризачи

– мъжко животно   135 лв.

– женско животно   155 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно   335 лв.

– женско животно   355 лв.

Кастрация на крипторхид

– котка   170 лв.

– куче   245 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване   + 30%

бременност   + 60%

затлъстяване   + 20%

*Екстирпация на анални жлези   220 лв.

*Отстраняване на кожни тумори   210 лв.

*Мастектомия – куче   270 лв.

*Мастектомия – котка   220 лв.

*Умбиликална херния   210 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния   270 лв.

*Травматична херния/евентрация   305 лв.

*Перинеална херния   390 лв.

*Перинеални тумори   390 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

– без некроза на червото   170 лв.

– с некроза на червото   295 лв.

Колопексия   400 лв.

Купиране на опашка по мед. причини  200 лв.

Операции в областа на главата

*Пластика на твърдо небце   293 лв.

*Пластика на меко небце   290 лв.

*Ороназална фистула   250 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/   242 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза   293 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно   250 лв.

*Cherry eyе   232 лв.

*Корнеална язва – скарификация   185 лв.

*Корнеална язва – конюнктивална лапичка   240 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач/   160  лв.

*Корнеално чуждо тяло   270 лв.

*Хирургично лечение на панус   365 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли   260 лв.

*Перфорация на корнеята   380 лв.

*Рани на клепачите   200 лв.

*Тумори на клепачите   240 лв.

*Проптозис на очната ябълка   340 лв.

*Енуклеация   330 лв.

*Отохематом   240 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал   300 лв.

*Аблация на ушния канал   560 лв.

*Лечебно купиране на уши   340 лв.

*Операции на хранопровода – шийна област   545 лв.

*Операции на хранопровода – гръдна област   1030 лв.

Коремни операции

*Диагностична лапаротомия – котка   185 лв.

*Диагностична лапаротомия – куче   210 лв.

*Пиометра –куче   380 лв.

*Пиометра – котка   290 лв.

*Цезарово сечение –куче   350 лв.

*Цезарово сечение – котка   320 лв.

*Спленектомия – куче   475 лв.

*Спленектомия – котка   280 лв.

*Гастротомия   400 лв.

*Частична гастректомия   475 лв.

*Пилоропластика   475 лв.

*Ентеротомия   400 лв.

*Ентероанастомоза   440 лв.

*Мегаколон   525 лв.

*Инвагинация   450 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха   890 лв.

*Оперативно лечение на перитонит   545 лв.

Операции на уринарните/половите пътища

*Цистотомия   340 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър   220 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур   390 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур   380 лв.

*Уретротомия – куче   380 лв.

*Скротална уретростомия – куче   450 лв.

*Перинеална уретростомия – котка   340 лв.

*Реуретростомия   300 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата   380 лв.

*Вагинални тумори – епизиотомия   280 лв.

*Вагинални тумори – тазов капак   815 лв.

*Тестикуларни тумори   280 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис   300 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс   270 лв.

*Екстирпация на бъбрек   535 лв.

*Простатен абсцес   655 лв.

*Простатна циста   655 лв.

Операции на дихателната система

*Пластика на ноздри   230 лв.

*Аритеноидна латерализация   665 лв.

*Трахеотомия   270 лв.

*Лобектомия на бял дроб   1320 лв.

*Диафрагмална херния   725 лв.

*Корекция на трахеален колапс чрез протеза   845 лв.

Ортопедични операции

*Луксация на долночелюстна става – закрито наместване   200 лв.

*Фрактури на долна челюст   460 лв.

*Фрактури на горна челюст   535 лв.

*Фрактури на пръста   290 лв.

*Ампутация на пръст   230 лв.

*Фрактура – метакарпус – куче   365 лв.

*Фрактура – метакарпус – котка   365 лв.

*Фрактура – метатарзус – куче   365 лв.

*Фрактура – метатарзус – котка   365 лв.

*Фрактури – киткова става   525 лв.

*Фрактури – тарзална става   525 лв.

*Фрактура – радиус   460 лв.

*Фрактура – тибия   525 лв.

*Фрактура – раменна кост   525 лв.

*Фрактура – бедрена кост   525 лв.

*Фрактура – лопатка   525 лв.

*Фрактури – таз   645 лв.

*Фрактури на ребра, гръден капак   605 лв.

*Сакроилиачно отделяне   525 лв.

*Тройна остеотомия на таза   1330 лв.

*Луксация на тазобедрена става – закрито наместване   200 лв.

оперативно наместване   570 лв.

*Луксация на тарзална става – изкуствени връзки   595 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки

пациент до 15 кг.   400 лв.

пациент над 15 кг.   525 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка :  tibial wedge   645 лв.

*Луксация на патела/първа до четвърта степен/    365-605 лв.

*Възстановяване на сухожилия   425 лв.

*Растежни дефекти на лакътната става :

UAP с възстановяване на  PA   570 лв.

UAP c отстраняване на РА   545 лв.

*Фрактуриран Processus coronoideus   585 лв.

*Остеотомия на бедрената глава   460 лв.

*Артродеза – киткова става   535 лв.

*Артродеза – тарзална  става   535 лв.

*Ампутация на гръден крайник – котка   365 лв.

*Ампутация на гръден крайник – куче   450 лв.

*Ампутация на тазов крайник – котка   365 лв.

*Ампутация на тазов крайник – куче   450 лв.

Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

*Миелография   365 лв.

*Атланто – аксиална сублуксация   970 лв.

*Вентрален слот   1090 лв.

*Хемиламинектомия   1090 лв.

*Дорзална ламинектомия   1090 лв.

*Фрактури на прешлени   1090 лв.

*Компресионни фрактури с използване на костен цимент   1210 лв.

ДИАГНОСТИКА

 

Лаборатория

Кръвни изследвания- IDEXX

Пълна кръвна картина   36 лв.

Биохимични показатели – за показател   12 лв.

Стандартен панел предоперативен 86 лв.

Разширен панел – 12 показателя   110 лв.

Биохимичен панел (Preanesthetic/NSAID)   50 лв.

Кръвна натривка   44 лв.

Тест Knott  25 лв.

Глюкоза – глюкомер   17 лв.

Глюкозна крива   85 лв.

Изследване на урина тест лента   17 лв.

Рефрактометър   23 лв.

Под микроскоп   28 лв.

Копроовоскопия   35 лв.

Копрoларвоскопия   40 лв.

Кожна проба за паразити под микроскоп   32 лв.

Ушна проба под микроскоп  32 лв.

Посявка за дерматофити   48 лв.

Cross – match при кръвопреливане   50 лв.

Микробиология   52 лв.

Хистология (пункционна/тъканна биопсия):

– изпращане на пробата в българска лаборатория   92 лв.

– изпращане на пробата в Hystovet (Румъния)   128 лв.

Оцветен микроскопски препарат   40 лв.

Копропроба под микроскоп   32 лв.

Микроскопско изследване на секрет   32 лв.

Цитонамазка   40 лв.

Хормонално изследване   20 лв.

Измерване на вътреочно налягане с тонометър  25 лв.

Тест – Ширмер   38 лв.

Тест – Флуоресцин   33 лв.

ЕКГ – изследване   55 лв.

Кортизолов ритъм (Къшинг)   168 лв.

Тестове

Тестове само за едно заболяване (Anigen и други)    50 лв.

Тест – парвовироза

Тест – гиардиоза (Anigen)

Тест – ерлихиоза   (Anigen)

Тест – кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/     (Anigen)

Тест – бруцелоза (Anigen)

Тест – гана  (Anigen)

Тест – дирофилариоза  (Anigen)

Тест – бабезия (B. Canis; B. Gibsoni)

Тест – FРV /котешка панлевкопения/  (Anigen)

Тест – котешка коронавироза (Anigen)

Тест – Лайшманиоза

Тест – Токсоплазмоза

Тест – FCV (калицивирусна инфекция при котка)  55 лв.

Тест – FHV (херпесвирусна инфекция при котка)  55 лв.

Тестове Комбинирани (Anigen и други)     

Тест – парвовироза+коронавироза ( Anigen )   55 лв.

Тест – парвовироза/панлевкопения+коронавироза+гиардиоза ( Anigen)   65 лв.

Тест 4Д – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза   68 лв.

Тест – FCV/FHV (калицивирусна и херпесвирусна инфекция при котка)   93 лв.

Тест – FIV/FeLV (Anigen) (спин и левкемия)  55 лв.

Тестове на IDEXX

Тест 4Д – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест, ерлихиоза ( Idexx) + тест на  Knott   79 лв.

Тест –котешка левкемия + котешки имунодефицитен вирус (Idexx)   75 лв.

Тест – гиардиоза (Idexx)   55 лв.

Тест –кучешки/ котешки панкреатит (Idexx)   80 лв

Тест – Snap Feline proBNP Test (Idexx)   65 лв.

 

Ехография

Ехография – диагностициране на бременност   50 лв.

Ехография – проследяване на бременност   50 лв.

Ехография – коремни органи   70 лв.

Ехография – коремни органи /частично/   50 лв.

Ехография – сърце   96 лв.

Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Гризачи   70 лв.

Котка   80 лв.

Куче:

Дребни породи (до 10кг)   80 лв.

Средни породи (10 – 20 кг)   90 лв.

Едри породи (20 – 40 кг)   115 лв.

Гигантски породи (над 40 кг)   130 лв.

Съхранение на трупа за екарисаж

– до 20кг.   70 лв.

– над 20кг.   130лв.

Кремация – по ценоразпис на фирма

Аутопсия   165лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Преглед / консултация   37 лв.

Ултразвук   38 лв.

Електростимулация   38 лв.

Магнитотерапия   38 лв.

Хидропътека   45 – 60 лв.

Масаж   30 лв.

Кинезитерапия   30 лв.

Фитнес пътека   38 – 52 лв.

*цените се определят на индивидуален принцип, в зависимост от нуждите на всеки пациент, след консултация с физиотерапевт

Пакет от минимум 10 процедури – 10% отстъпка.

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ

Подстригване на кучета

до 10кг – 51 лв.

10 – 20кг – 57 лв.

20 – 30 кг – 63 лв.

Над 30кг – 68 лв.

Оформяне на кучета

до 5 кг – 35 лв.

5-15кг – 42 лв.

15-30кг – 46 лв.

Над 30 кг – 53 лв.

Оформяне на глава – 25 лв.

Подстригване на корем  – 18 лв

Разресване на кучета

до 5 кг – 35 лв.

5-15кг – 40 лв.

15-30кг – 46 лв.

Над 30 кг – 51 лв.

Разресване на котка – 35 лв.

Подстригване на котки  – 51 лв

*Когато подстригването се извършва с упойка, тя се заплаща допълнително по отвърдения ценоразпис на клиниката

Къпане на кучета

до 5 кг – късокосмести – 35 лв.

дългокосмести – 46 лв.

5-15кг – късокосмести – 40 лв.

дългокосмести – 51 лв.

15 – 30кг – късокосмести – 46 лв.

дългокосмести – 57 лв.

Над 30 кг – късокосмести – 57 лв.

дългокосмести – 68 лв.

Къпане на котки – 33 лв.

*всички цени могат да варират, в зависимост от състоянието на козината и темперамента на животното с до 30%.

Депозит бокс – 40 лв.

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 40 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 40 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 40 лв.

Депозит на капан – 85 лв.

– ако се използва за нашата клиника (наем за едно тридневие) – 0 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 40 лв.

– ако се използва за друга клиника (наем за едно тридневие) – 40 лв.

-всяко следващо тридневие – наем – 40 лв.

*Горепосочените цени, отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни косумативи и други.

**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.

*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпява с 10 – 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.

****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.

ЛЕКАРИТЕ В ИТА ВЕТ ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ. МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР!