Ценоразпис

 

 

Физиотерапия

 

•Преглед/консултация  20,00лв

•Ултразвукова терапия  25,00лв

•Електростимулация  25,00 лв

•Магнитотерапия  25,00 лв

•Хидротерапия /хидрована  25,00 – 40,00 лв

•Масаж  20,00 лв

•Кинезитерапия  20,00 лв

•Фитнес пътека  20,00 – 40,00 лв

*Цените са за една процедура и могат да варират, според нуждите на всеки пациент 

 

 

Прегледи (Консултации) – диагностични:

 

Понеделник – петък               09:30 – 20:00                         20 лв.

Понеделник – неделя              20:00 – 09:00                         50 лв.

Събота                                   10:00 – 14:00                          20 лв.

Неделя/официален празник     10:00 – 14:00                         20 лв.

Всеки следващ преглед                                                       12лв.

 

Прегледи (Консултации) – специализирани:

 

Офталмологичен, ортопедичен, отоскопски и др.                  35лв.

Второ мнение                                                                      30 лв.

Посещение на място (в рамките на София)                           50 лв.

 

Ваксини

 

Моно-,би-,три –,пет-  и седемвалентна –куче                       40 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица             75 лв.

Ваксина- Кучешка кашлица                                                      40 лв.

Тривалентна (Feligen) – котка                                      40 лв.

Тривалентна (Purevax) – котка                                              45 лв.

Петвалентна  – котка                                                           65 лв

Pestorin – заек                                                                     25 лв.

Рабивак – заек                                                                             30 лв.

Моновалентна – бяс                                                            25 лв.

Издаване на здравна книжка                                                10 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт                      25 лв.

Поставяне на микрочип                                              50 лв.

 

 

Обезпаразитяване

 

Външно                                                                              8 лв.

Вътрешно                                                                           8 лв.

*не се включва цената на препарата

 

 

 

Хоспитализация

 

Хоспитализация – постъпване в клиниката                  26-50 лв.

Хоспитализация под 4 часа                                                  15 лв.

Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч. 26-50 лв.

Хоспитализация – за 12 часов блок                                      26-50 лв.

Професионални грижи за 12 часов блок                               26-50 лв.

Хотел                                                                                            26лв.

 

Интензивни грижи

 

Спешна помощ при постъпване                                            90 лв.

Интензивни грижи за 12 – часов блок                                  130 лв.

Кислород – на час                                                               20 лв.

Кислород – на 12 часа                                                          130 лв.

Кръвопреливане – цяла кръв – куче                                     200 лв.

Кръвопреливане –цяла кръв – котка                            100 лв.

Трансфузия на плазма                                                         200 лв.

Поставяне на носно – хранопроводна сонда                          80 лв.

Поставяне на носен катетър за О2                                        80 лв.

Поставяне на централен венозен катетър                              60 лв.

Поставяне на гръдна тръба                                                  180 лв.

 

Флуидна терапия

 

Поставяна на венозен катетър                                     20 лв.

Система-банка                                                                    20 лв.

Система – банка – инфузомат                                     30 лв.

Колоидни разтвори – за 1мл.                                               2 лв.

Флуиди подкожно                                                               25лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат)         15 лв./1час

 

Медицински процедури

 

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция                          1.5лв.

Даване на лекарства през устата                                          8 лв.

Вземане на кръв                                                                  15 лв.

Отстраняване на кърлеж                                                      15 лв.

Превръзка/шина – ниво 1                                                    30 лв.

Превръзка/шина – ниво 2                                                    40 лв.

Превръзка/шина – ниво 3                                                    55 лв.

Превръзка/шина – ниво 4                                                    70 лв.

Почистване на уши                                                             20 лв.

Промивка на уши                                                                50 лв.

Почистване на анални жлези                                                20 лв.

Промиване на анални жлези                                                35 лв.

Промиване на препуциум/влагалище                                    35 лв.

Изрязване на нокти                                                             15 лв.

Изрязване на клюн                                                              15 лв.

Изрязване на зъби                                                               15 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа                                   30-80 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо                                      30-80 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа                                    50-100 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото                                30-80 лв.

*Обработка на абсцес                                                          70-100 лв.

*Обработка на флегмон                                              70-100 лв.

*Цистоцентеза                                                                    40-60 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно          30-60 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно         28 лв.

Клизма – куче                                                                     70-100 лв.

Клизма – котка                                                                   55-90 лв.

*Пункция на става                                                               70 лв.

Абдоминоцентеза – диагностична                                        40 лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична                                         70 лв.

Торакоцентеза – диагностична                                             40 лв.

Торакоцентеза – терапевтична                                             135 лв.

*Перикардиоцентеза                                                            220 лв.

*Почистване на зъбен камък – 1-ва степен                           60 лв.

*Почистване на зъбен камък – 2-ра степен                           70 лв.

*Почистване на зъбен камък – 3-та степен                  80 лв.

*Почистване на зъбен камък – 4-та степен                  90 лв.

*Изваждане на млечни зъби                                                50-90 лв.

*Екстракция на постоянен зъб:

Резец                                                                                  65 лв.

Кучешки                                                                             135 лв.

Кътник                                                                               120 лв

Изкуствено осеменяване                                                      90 лв.

Асистирано раждане до 8 ч.                                                      240 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час                             30 лв./час

 

Анестезия

 

Индукция – D/K                                                                  10 лв./1мл.

Индукция – Propofol                                                           10 лв./1 мл.

Седация                                                                              30 лв.

Инхалационна анестезия                                                           50 лв./час

*за всеки следващ започнат час                                                30 лв./час

Инхалационна анестезия за екзочини животни                      40 лв./час

Епидурална анестезия                                                          100 лв.

Локална анестезия                                                               40 лв.

Проводна анестезия                                                             40 лв.

Повърхностна анестезия                                                      30 лв.

Мониторинг/час                                                                  70 лв.

Бързо събуждане (Антиседан)                                                  30 лв.

Анестезия за оперативна интервенция                                  1,5 лв. / кг т.м.

 

 

Хирургия

 

*Кожни рани – 1-ва степен                                                  55 лв.

2-ра степен                                                65 лв.

3-та степен                                                 100 лв.

4-та степен                                                 165лв.

*Кожни рани – пластика                                                      205 лв.

Кастрация на мъжко куче       – до 10кг.                               100 лв.

– 11-20кг.                              110 лв.

– 21-40кг.                              135 лв.

– над 40кг.                             180 лв.

Кастрация на женско куче      – до 15кг.                               135 лв.

– 15 – 25кг.                            155 лв.

– 25 – 40кг.                            190 лв.

– над 40кг.                             220 лв.

Кастрация на женска котка                                                  110 лв.

Кастрация на мъжка котка                                                   80 лв.

Кастрация на заек/гризачи      мъжко животно                     100 лв.

женско животно                      120 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

мъжко животно                     275 лв.

женско животно                     300 лв.

Кастрация на крипторхид – котка                                         125 лв.

Кастрация на крипторхид – куче                                          190 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване          + 20%

бременност                            + 60%

затлъстяване                                   + 20%

*Екстирпация на анални жлези                                            180 лв.

*Отстраняване на кожни тумори                                          150 лв.

*Мастектомия – куче                                                          200 лв.

*Мастектомия – котка                                                         160 лв.

*Умбиликална херния                                                         150 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния                         200 лв.

*Травматична херния/евентрация                                         230 лв.

*Перинеална херния                                                            300 лв.

*Перинеални тумори                                                           300 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

без некроза на червото           120лв.

с некроза на червото              220 лв.

колопексия                   320 лв.

 

 

 

Операции в областа на главата

 

*Пластика на твърдо небце                                                  220 лв.

*Пластика на меко небце                                                     210 лв.

*Ороназална фистула                                                          200 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/          170 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза                                         220 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно               180 лв.

*Cherry eyе                                                                         170 лв.

*Корнеална язва – скарификация                                         135 лв.

*Корнеална язва – конюнктивална лапичка                          180 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач/                                 110  лв.

*Корнеално чуждо тяло                                              200 лв.

*Хирургично лечение на панус                                            275 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли           200 лв.

*Перфорация на корнеята                                                    300 лв.

*Рани на клепачите                                                             145 лв.

*Тумори на клепачите                                                         180 лв.

*Проптозис на очната ябълка                                                275 лв.

*Енуклеация                                                                       250 лв.

*Отохематом                                                                      180 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал                 230 лв.

*Аблация на ушния канал                                                    450 лв.

*Лечебно купиране на уши                                                  275 лв.

 

*Операции на хранопровода – шийна област                        450 лв.

*Операции на хранопровода – гръдна област                        850 лв.

 

Коремни операции

 

*Диагностична лапаротомия – куче                             145 лв.

*Диагностична лапаротомия – котка                                    120 лв.

*Пиометра –куче                                                                290 лв.

*Пиометра – котка                                                              220 лв.

*Цезарово сечение –куче                                                     265 лв.

*Цезарово сечение – котка                                                  240 лв.

*Спленектомия – куче                                                         360 лв.

*Спленектомия – котка                                                       200 лв.

*Гастротомия                                                                      300 лв.

*Частична гастректомия                                                      360 лв.

*Пилоропластика                                                                360 лв.

*Ентеротомия                                                                     310 лв.

*Ентероанастомоза                                                             340 лв.

*Мегаколон                                                                        400 лв.

*Инвагинация                                                                     340 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха                                    710 лв.

*Оперативно лечение на перитонит                             420 лв.

 

Операции на уринарните/половите пътища

 

*Цистотомия                                                                       250 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър                                  160 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур                       300 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур                       290 лв.

*Уретротомия – куче                                                          290 лв.

*Скротална уретростомия – куче                                         350 лв.

*Перинеална уретростомия – котка                                      255 лв.

*Реуретростомия                                                                 235 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата                                  300 лв.

*Вагинални тумори – епизиотомия                                       205 лв.

*Вагинални тумори – тазов капак                                        660 лв.

*Тестикуларни тумори                                                        205 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис                                            235 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс                        200 лв.

*Екстирпация на бъбрек                                                      420 лв.

*Простатен абсцес                                                               520 лв.

*Простатна циста                                                       520 лв.

 

Операции на дихателната система

 

*Пластика на ноздри                                                           180 лв.

*Аритеноидна латерализация                                               550 лв.

*Трахеотомия                                                                     220 лв.

*Лобектомия на бял дроб                                                   1090 лв.

*Диафрагмална херния                                                        600 лв.

*Корекция на трахеален колапс чрез протеза                        700 лв.

 

Ортопедични операции

 

*Луксация на долночелюстна става – закрито наместване     145 лв.

*Фрактури на долна челюст                                                 360 лв.

*Фрактури на горна челюст                                                 420 лв.

*Фрактури на пръста                                                           220 лв.

*Ампутация на пръст                                                           165 лв.

*Фрактура – метакарпус – куче                                           280 лв.

*Фрактура – метакарпус – котка                                          280 лв.

*Фрактура – метатарзус – куче                                            280 лв.

*Фрактура – метатарзус – котка                                          280 лв.

*Фрактури – киткова става                                                  400 лв.

*Фрактури – тарзална става                                                 400 лв.

*Фрактура – радиус                                                            350 лв.

*Фрактура – тибия                                                              400 лв.

*Фрактура – раменна кост                                                   400 лв.

*Фрактура – бедрена кост                                                   400 лв.

*Фрактура – лопатка                                                           400 лв.

*Фрактури – таз                                                                  500 лв.

*Фрактури на ребра, гръден капак                                       470 лв.

*Сакроилиачно отделяне                                                     400 лв.

*Тройна остеотомия на таза                                                1090 лв.

*Луксация на тазобедрена става       закрито наместване       145 лв.

оперативно наместване 450 лв.

*Луксация на тарзална става – изкуствени връзки                470 лв.

 

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки

пациент до 15 кг. 300 лв.

пациент над 15 кг.         400 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка :  tibial wedge                     500 лв.

*Луксация на патела/първа до четвърта степен/     300-500 лв.

*Възстановяване на сухожилия                                            330 лв.

*Растежни дефекти на лакътната става :

UAP с възстановяване на  PA 470 лв.

UAP c отстраняване на РА               450 лв.

*Фрактуриран Processus coronoideus                               460 лв.

*Остеотомия на бедрената глава                                          350 лв.

*Артродеза – киткова става                                                 420 лв.

*Артродеза – тарзална  става                                               420 лв.

*Ампутация на гръден крайник – котка                                275 лв.

*Ампутация на гръден крайник – куче                                 345 лв.

*Ампутация на тазов крайник – котка                                  275 лв.

*Ампутация на тазов крайник – куче                                   345 лв.

 

Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

 

*Миелография                                                                    300 лв.

*Атланто – аксиална сублуксация                                        800 лв.

*Вентрален слот                                                                  900 лв.

*Хемиламинектомия                                                           900 лв.

*Дорзална ламинектомия                                                    900 лв.

*Фрактури на прешлени                                                      875 лв.

*Компресионни фрактури с използване на костен цимент 1000 лв.

 

Диагностика

 

Лаборатория

 

Кръвни изследвания- IDEXX

Пълна кръвна картина                                                         30 лв.

Биохимични показатели – за показател                              7,50 лв.

Стандартен панел – предоперативен                             66 лв.

Разширен панел – 12 показателя                                              89лв.

Кръвна натривка                                                                 33 лв.

Глюкоза – глюкомер                                                            10 лв.

Глюкозна крива                                                                  65 лв.

Изследване на урина     тест лента                                       10 лв.

рефрактометър                                 17 лв.

под микроскоп                                20 лв.

Копроовоскопия                                                                  25 лв.

Копрoларвоскопия                                                                     30 лв.

Цитологично изследване (ушна натривка, влагалищна и др.) 20лв.

Кожна проба                                                                       20 лв.

Посявка за дерматофити                                                      36 лв.

Cross – match при кръвопреливане                                       40 лв.

Микробиология                                                                          40 лв.

Хистология:

– изпращане на пробата в българска лаборатория                    65 лв.

– изпращане на пробата в Hystovet (Румъния),

с включен транспорт                                                                   95 лв.

 

Тестове

 

Тестове само за едно заболяване ( Anigen и други)             40 лв.

Тест – парвовироза

Тест – гиардиоза ( Anigen)

Тест – ерлихиоза   ( Anigen)

Тест – кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/     ( Anigen)

Тест – бруцелоза ( Anigen)

Тест – гана          ( Anigen)

Тест – дирофилариоза  ( Anigen)

Тест – FРV /котешка панлевкопения/  ( Anigen)

Тест – котешка корона вироза( Anigen)

 

Тестове Комбинирани (Anigen и други)     

Тест – парвовироза+коронавироза ( Anigen )                           45 лв.

Тест – парвовироза+коронавироза+гиардиоза ( Anigen)         55 лв.

Тест – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест,

ерлихиоза                                                                                      55 лв.

 

Тестове на IDEXX

Тест – дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест,

ерлихиоза ( Idexx)    + тест на  Knott                                          69 лв.

Тест –котешка левкемия+котешки имунодефицитен вирус

(Idexx)                                                                                            65 лв.

Тест – гиардиоза (Idexx)                                                              47 лв.

Тест –кучешки/ котешки панкреатит (Idexx)                             52 лв

Тест – Snap Feline proBNP Test (Idexx)                                       52 лв.

 

Тест – Ширмер                                                                              27 лв.

Тест – Флуоресцин                                                                        22 лв.

Пункционна биопсия

– изпращане на пробата в българска лаборатория                  65 лв.

– изпращане на пробата в Hystovet (Румъния),

с включен транспорт                                                                  95 лв.

Тъканна биопсия                                                                 70 лв.

ЕКГ – изследване                                                                45 лв.

Ехография – коремни органи                                               50 лв.

Ехография – коремни органи/частично/                                40 лв.

Ехография – сърце                                                              80 лв.

Цялостно проследяване на нивата на

Кортизол (Къшинг)                                                                    120лв.

 

Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Гризачи                                                                                        48 лв.

Котка                                                                        55 лв.

Куче:

Дребни породи (до 10кг)                                                           55 лв.

Средни породи (10 – 20 кг)                                                        65 лв.

Едри породи (20 – 40 кг)                                                            80 лв.

Гигантски породи (над 40 кг)                                                    90 лв.

Съхранение на трупа за екарисаж                                    50 – 100лв.

Аутопсия                                                                            130лв.

 

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ

Подстригване на кучета

до 5кг – 35лв

5 – 15кг – 40лв

15 – 30 кг – 45лв

Над 30кг – 50 лв.

Оформяне на кучета

до 5 кг – 25лв.

5-15кг – 30лв.

15-30кг – 35лв.

Над 30 кг – 40лв.

Разресване на кучета

до 5 кг – 25лв.

5-15кг – 30лв.

15-30кг – 35лв.

Над 30 кг – 40лв.

Разресване на котка – 25 лв.

Подстригване на корем – 10лв.

Оформяне на глава – 15 лв.

Подстригване на котки  – 30лв

Когато подстригването се извършва с упойка, тя се заплаща допълнително

Къпане на кучета

до 5 кг – късокосмести – 25лв.

дългокосмести – 35 лв.

5-15кг – късокосмести – 30лв.

дългокосмести – 40лв.

15 – 30кг – късокосмести – 35 лв.

дългокосмести – 45лв.

Над 30 кг – късокосмести – 45 лв.

дългокосмести – 55 лв.

Къпане на котки – 25лв.

 

 

*Горепосочените цени отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни косумативи и други.

**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.

*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпва с 10 – 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.

****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.

ЛЕКАРИТЕ В ИТА ВЕТ ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ. МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР!